ประชาชน

เริ่มลงทะเบียน
16 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.
เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
  4. จำนวน 5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
** ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

ร้านค้า

เริ่มลงทะเบียน
1 ต.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64
ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น. ผ่านเว็บไซต์และ
สาขาธนาคารกรุงไทย ในเวลาทำการ
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า
  1. เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้า ในวันถัดไป
โดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกเป็นสองส่วน

ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ (G-Wallet)
ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเช้ามืด (02:00 - 06:00 น.) ของวันถัดไป
ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง)
ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเย็น (17:30 - 19:00 น.) ของวันถัดไป
วันรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับร้านค้าคนละครึ่ง

จัดการข้อมูลร้านค้า

สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จัดการร้านค้า
จัดการข้อมูลร้านค้า

จัดการข้อมูลร้านค้า

สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จัดการร้านค้า

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทะเบียน และการใช้งานเป๋าตัง - ถุงเงิน
ดูคำถามทั้งหมด
FAQ
ADD FRIEND