เริ่มลงทะเบียน
16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.
เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
  4. จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
เริ่มลงทะเบียน
1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
ผ่านเว็บไซต์ และสาขาธนาคารกรุงไทย
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า
  1. เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

จัดการข้อมูลร้านค้า

สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จัดการร้านค้า
จัดการข้อมูลร้านค้า

จัดการข้อมูลร้านค้า

สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จัดการร้านค้า

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทะเบียน และการใช้งานเป๋าตัง - ถุงเงิน
ดูคำถามทั้งหมด
FAQ
Copyright © 2020
Call Center 02 111 1144
ADD FRIEND