คำถามที่พบบ่อย

วิธีการลงทะเบียน

เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถ ลงทะเบียนซ้ำได้

ช่องทางการลงทะเบียน มี 2 ช่องทางดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
2. ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง โดยกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการ

- กรณีลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ แจ้งผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
- กรณีลงทะเบียนผ่าน เป๋าตัง แจ้งผ่าน Notification บนแอปเป๋าตัง

- ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน
- ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง จะได้รับแจ้ง Notification บนแอปฯเป๋าตัง ภายใน 3 วัน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

- กรณีที่ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรณีที่ลงทะเบียนผ่าน เป๋าตัง เบอร์มือถือที่ Log in เป๋าตัง สามารถเปลี่ยนแปลงได้

- ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเฟส 5 เดิม และใช้สิทธิไม่ทันภายในกำหนดระยะเวลาโครงการ และถูกตัดสิทธิ
- ประชาชนสัญชาติไทยที่อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน ณ วันลงทะเบียน

- จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ

วิธีใช้งานเป๋าตัง

ปัจจุบันช่องทางการยืนยันตัวตน G-wallet บนแอปเป๋าตังมี 2 ช่องทาง
- ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
- ยืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT

กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จสามารถดำเนินการติดต่อได้ช่องทางต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
- ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทยที่สามารถยืนยันตนตัวตนได้ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

แนะนำควรใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นหมายเลขเดียวกัน

ยังคงสามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ โดยประชาชนต้องมีการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน G-Wallet บนแอปเป๋าตังด้วยเบอร์โทรศัพท์ใหม่

กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ชื่อที่แสดงบน G-wallet ยังแสดงเป็นชื่อเดิม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการใช้สิทธิโครงการภาครัฐแต่อย่างใด เพราะสิทธิดังกล่าวยึดจากเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3
ถาม - ตอบ