คำถามที่พบบ่อย

เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถ ลงทะเบียนซ้ำได้

ช่องทางการลงทะเบียน มี 2 ช่องทางดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
2. ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง โดยกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการ

- กรณีลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซด์ แจ้งผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
- กรณีลงทะเบียนผ่าน เป๋าตัง แจ้งผ่าน Notification บนแอปเป๋าตัง

กรณีไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งได้แก่ โครงการชิมช้อปใช้, โครงการเราเที่ยวด้วยกัน, โครงการคนละครึ่ง เฟส 1 /เฟส 2, โครงการเราชนะ, โครงการ ม.33เรารักกัน ต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น

- ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน
- ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง จะได้รับแจ้ง Notification บนแอปฯเป๋าตัง ภายใน 3 วัน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

- กรณีที่ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซด์ เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซด์ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรณีที่ลงทะเบียนผ่าน เป๋าตัง เบอร์มือถือที่ Log in เป๋าตัง สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ประชาชนสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

หากสถานะการสมัครยังไม่สำเร็จ ประชาชนจะไม่สามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งได้ยิ่งได้ซ้ำ ได้

สามารถลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการได้ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยประชาชนสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง เท่านั้น

สามารถทำได้ ภายใต้เงื่อนที่โครงการทำหนด

สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 22.00 น.

ผ่านแบนเนอร์โครงการบนแอปเป๋าตังเท่านั้น
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) และ ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
ถาม - ตอบ