วิธีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า

ประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
  • เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์
  • เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63
ดาวน์โหลดแอปถุงเงิน
รองรับทั้ง iOS และ Android
ดาวน์โหลดแอปถุงเงินดาวน์โหลดแอปถุงเงิน
Paotang

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า

1.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือสาขา
2.
* ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
3.
ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App ถุงงิน ซึ่งเป็น App หลักในการรับเงิน
4.
บริหารจัดการข้อมูลกิจการ และการชำระเงิน
5.
เข้าใช้งานแอปถุงเงิน กดปุ่มโครงการคนละครึ่ง ระบุยอดเงิน และสร้าง QR เพื่อรับเงิน
6.
นำ QR ให้ลูกค้าสแกน
7.
เสร็จสิ้นการรับเงิน ร้านค้าจะได้รับเงินส่วนที่ได้รับจาก G-Wallet ในวันถัดไป และเงินจากสิทธิคนละครึ่งในวันทำการถัดไป
* สำหรับร้านค้าถุงเงินเดิม ไม่ต้องลงทะเบียน จะได้รับการแจ้งเตือนว่า เข้าเกณฑ์ผ่าน sms

วิธีการใช้งานแอปถุงเงิน

1.
ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะเห็นปุ่มโครงการคนละครึ่ง (สีขาว)
2.
กดปุ่ม “คนละครึ่ง” เพื่อรับ T&C เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
3.1
เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงที่ยังไม่เริ่มโครงการคนละครึ่งจะแสดง Popup เตือน
3.2
เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงเวลาโครงการคนละครึ่ง ปุ่มจะกลายเป็นสีฟ้า พร้อมใช้
3.3
ช่วงเวลาโครงการคนละครึ่งคือ 06:00 - 23:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนหรือหลังเวลาดังกล่าว จะแสดง popup เตือน
1.
เลือกรับเงินผ่านโครงการคนละครึ่ง
2.
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
3.
สร้าง QR เพื่อให้เป๋าตังสแกน
4.
แจ้งเตือนเมื่อได้รับเงินแล้ว

รายการวันนี้

1.
เลือกรายการวันนี้
2.
แสดงรายการรับเงินของวันนี้
3.
แสดงยอดเงินทั้งหมดของวันนั้นๆ

รายการย้อนหลัง

1.
เลือกรายการย้อนหลัง
2.
แสดงรายการรับเงินของเมื่อวาน
3.
สามารถเลือกประวัติการรับเงินย้อนหลังได้

สรุปยอดแยกตามช่องทางการรับเงิน

1.
เลือกสรุปยอดขาย
2.
สรุปยอดรวมการรับเงินตามช่องทางต่างๆ
Copyright © 2020
Call Center 02 111 1144
ADD FRIEND