วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com
การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ โดยต้องกดยืนยันสิทธิ ก่อนเริ่มใช้จ่ายในคนละครึ่งเฟส 5
ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง
รองรับทั้ง iOS และ Android
ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง
Paotang

วิธีการเข้าร่วมโครงการเฟส 5 และการใช้สิทธิ

สำหรับผู้ใช้ใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4)

1.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com
ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน
เวลา 06.00 น. – 22.00 น.
2.
รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
3.
ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
4.
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย
(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
5.
เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
6.
เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
7.
ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา
06.00 - 23.00 น.
8.
เสร็จสิ้นการชำระเงิน

สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4

1.
เปิด แอปฯ เป๋าตัง
2.
กดที่ แบนเนอร์
โครงการคนละครึ่งเฟส 5
3.
กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับผู้ใช้ใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4)

1.
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet
2.
กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65
เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน
เวลา 06.00 น. – 22.00 น.
3.
รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
4.
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย
(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
5.
เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
6.
เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
7.
ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา
06.00 - 23.00 น.
8.
เสร็จสิ้นการชำระเงิน

สำหรับผู้ใช้เก่า

1.
เปิด แอปฯ เป๋าตัง
2.
กดที่ แบนเนอร์
โครงการคนละครึ่งเฟส 5
3.
กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข
1.
ลงทะเบียน และ
ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง
2.
ติดตั้งแอปฯ "เป๋าตัง"
ทำการผูก G-Wallet
3.
เติมเงิน G-Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิ
4.
เข้าเป๋าตัง กดใช้สิทธิ
ฟู้ดเดลิเวอรี่
5.
เลือกรายการอาหารสั่งอาหาร
6.
ชำระค่าบริการส่งอาหาร
7.
รับการแจ้งเตือนชำระค่าอาหาร
8.
รอรับการจัดส่งอาหาร

วิธีการใช้งานแอปเป๋าตัง

วิธีติดตั้งและลงทะเบียน

1.
เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป
2.
พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา
3.
เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง"
4.
เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิดแอปฯ เป๋าตัง
5.
ให้ความยินยอมจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน
6.
เตรียมบัตรประชาชน
7.
ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
8.
ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
9.
ใส่รหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
10.
กรอกข้อมูล บัตรประชาชน
11.
เลือกวิธีการ ยืนยันตัวตน

กรณียืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT

1.
เข้าสู่ Krungthai NEXT
2.
ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
3.
กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง
4.
กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT
5.
ตั้งค่ารหัส PIN
6.
ยืนยันรหัส PIN

กรณียืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

1.
เตรียมสแกนใบหน้า
2.
สแกนใบหน้า
*สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด
3.
ตั้งค่ารหัส PIN
4.
ยืนยันรหัส PIN
5.
เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ
6.
ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯเป๋าตัง
*ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น
7.
ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า "กำลังตรวจสอบข้อมูล"
8.
หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ

วิธีการยืนยันตน

1.
เลือก "สมัครใช้และบริการ"
2.
ยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน
3.
เตรียมถ่ายบัตรประชาชน
4.
ถ่ายบัตรประชาชน
5.
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
6.
กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
7.
กรอกข้อมูล CDD
8.
เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า

กรณียืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT

1.
เข้าสู่ Krungthai NEXT
2.
ระบุ PIN Krungthai NEXT
3.
กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง
4.
กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT
5.
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
6.
เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า "กำลังตรวจสอบข้อมูล" เลือก "ตรวจสอบสถานะล่าสุด" เพื่อดูผลการสมัคร
7.
หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จกดไปที่หน้าหลัก
8.
หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ

กรณียืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

1.
ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า
2.
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
3.
เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า "กำลังตรวจสอบข้อมูล" เลือก "ตรวจสอบสถานะล่าสุด" เพื่อดูผลการสมัคร
4.
หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จกดไปที่หน้าหลัก
5.
หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ

วิธีการเติมเงินผ่าน Mobile Banking และ ตู้ ATM

ธนาคารกรุงไทย

1.
เลือกเมนูเติมเงิน
2.
เลือก เติมเงิน G-Wallet (G-Wallet)
3.
ระบุ หมายเลข G-Wallet 15 หลัก
4.
ระบุจำนวนเงิน และกดปุ่ม “ถัดไป”
5.
ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน”
กรอกรหัส PIN กรณีผู้ใช้ยังไม่เคยยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN
6.
กดปุ่ม เสร็จสิ้น ทำรายการสำเร็จ
การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)
 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงิน พร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 5. -----ตรวจสอบข้อมูล-----

 6. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ
การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)
 1. เลือก เติมเงิน/สมัคร/บริการ พร้อมเพย์
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 5. -----ตรวจสอบข้อมูล-----

 6. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ

วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่ง

1.
เข้าสู่เมนู คนละครึ่งเพื่อใช้สิทธิ
2.
ยอมรับเงื่อนไข และ รับสิทธิ
3.
กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง
4.
สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
5.
ยืนยันการชำระเงิน
6.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
7.
บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

กรณีที่ประชาชนยังไม่เคยยืนยันตัวตน สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน ผ่านตู้ ATM สีเทาหรือสาขาธนาคารกรุงไทย

1.
สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
2.
ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
3.
กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน
ระบบจะแสดงหน้าจอนี้
4.
เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”
(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
5.
รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน
6.
ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน
7.
ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่าน ก่อนเสียบบัตร
8.
เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
9.
เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตน
10.
ในบางกรณีเมื่อท่านดำเนินการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทา / สาขาของธนาคารกรุงไทยแล้ว ท่านอาจจะพบหน้าแสดงให้ท่านดำเนินการยืนยันตัวตนด้วย
วิธีแสกนใบหน้าอีกครั้งบนแอปฯ เป๋าตัง โปรดดำเนินการอีกครั้งเพื่อให้การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

วิธีการ สั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ในหน้า G-Wallet โครงการคนละครึ่ง ด้วยการค้นหาเมนูหรือร้าน

1.
สมัคร G-Wallet สำเร็จ
กดไปที่หน้าหลัก
2.
กด banner คนละครึ่ง
3.
กด ใช้สิทธิ
Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
4.
ค้นหาเมนูอาหาร หรือ
ร้านอาหาร
5.
แสดงรายการค้นหา
เลือกเมนูอาหาร
6.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
เพื่อชำระค่าส่งอาหาร

วิธีการ สั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ในหน้า G-Wallet โครงการคนละครึ่ง ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

1.
สมัคร G-Wallet สำเร็จ
กดไปที่หน้าหลัก
2.
กด banner คนละครึ่ง
3.
กด ใช้สิทธิ
Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
4.
กดเมนู สั่งผ่าน
ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
5.
เลือก ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ที่ต้องการใช้บริการ
*โดย ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่แสดงในหน้านี้ มีเฉพาะแอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
6.
แสดงรายการค้นหา
เลือกเมนูอาหาร
7.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
เพื่อชำระค่าส่งอาหาร

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G-Wallet

1.
รับ Notification และ
Inbox Message
2.
แสดงรายการแจ้งเตือน
เพื่อชำระค่าอาหาร
3.
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
เลือก สถานะรอชำระ
4.
กดปุ่มชำระเงิน
เพื่อชำระเงิน
5.
ยืนยันการชำระเงิน ภายใน 5 นาที
6.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
7.
บันทึกสลิป
ทำรายการสำเร็จ
หมายเหตุ :
1. Notification และ Inbox Message จะได้รับเมื่อทำการชำระค่าอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
2. แอปฯ เป๋าตังจะรับชำระเฉพาะค่าอาหารที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชำระผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ)
3. หากชำระเงินไม่สำเร็จ ค่าส่งอาหาร จะคืนเข้าตามช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าชำระในทันที

วิธีการสั่งซื้ออาหาร/เครื่องดื่มจาก Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในหน้าแรกเป๋าตังด้วยการค้นหาเมนูหรือร้าน

1.
สมัครเป๋าตัง สำเร็จ
กด banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
2.
กด ใช้สิทธิ
banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
3.
ค้นหาเมนูอาหาร หรือ
ร้านอาหาร
4.
แสดงรายการค้นหา
เลือกร้านอาหาร
5.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
เพื่อชำระค่าส่งอาหาร

วิธีการสั่งซื้ออาหาร/เครื่องดื่มจาก Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในหน้าแรกเป๋าตังด้วยเมนูฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

1.
สมัครเป๋าตัง สำเร็จ
กด banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
2.
กด ใช้สิทธิ
banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
3.
กดเมนู สั่งผ่าน
ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
4.
เลือก ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ที่ต้องการใช้บริการ
*โดย ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่แสดงในหน้านี้ มีเฉพาะแอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
5.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ค้นหาร้านค้า/เมนูอาหาร
6.
ชำระค่าบริการสั่งอาหาร

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G-Wallet

1.
รับ Notification และ
Inbox Message
2.
แสดงรายการแจ้งเตือน
เพื่อชำระค่าอาหาร
3.
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
เลือก สถานะรอชำระ
4.
กดปุ่มชำระเงิน
เพื่อชำระเงิน
5.
ยืนยันการชำระเงิน ภายใน 5 นาที
6.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
7.
บันทึกสลิป
ทำรายการสำเร็จ
หมายเหตุ :
1. Notification และ Inbox Message จะได้รับเมื่อทำการชำระค่าอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
2. แอปฯ เป๋าตังจะรับชำระเฉพาะค่าอาหารที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชำระผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ)
3. หากชำระเงินไม่สำเร็จ ค่าส่งอาหาร จะคืนเข้าตามช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าชำระในทันที

กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน

สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู "ยืนยันตัวตน" ของธนาคารกรุงไทย

1.
สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
2.
ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
4.
เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”
(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
5.
รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน
6.
ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน
7.
ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่าน
ก่อนเสียบบัตร
8.
เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
9.
เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตน
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3
ถาม - ตอบ