คนละครึ่ง

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

เริ่มลงทะเบียนเฟส 3

วันที่ 14 มิ.ย. 64

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง

1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

รัฐช่วยจ่าย 50%
รัฐช่วยจ่าย 50%
ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่
ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.
ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.
ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) และ ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
ถาม - ตอบ