คนละครึ่ง

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

สิทธิรัฐช่วย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ
ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิวันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65
ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 19 ส.ค. 65
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65
*เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ สามารถสั่งได้ตั้งแต่

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 เวลา 6.00 น. - 21.00 น.

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

*สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจะต้อง กดสมัครเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในคนละครึ่งเฟส 5 ใหม่ทุกร้าน

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

รัฐช่วยจ่าย 50%
รัฐช่วยจ่าย 50%
ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65
ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา
6.00 น. ของทุกวัน
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
โครงการคนละครึ่งเฟส 5
ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ค้นหาร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่ร่วมรายการได้ที่แอปฯ เป๋าตัง
ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.
ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.
ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
โครงการคนละครึ่งเฟส 5
ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.
สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ
รัฐสนับสนุน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ
*ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้า/บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid) การซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด
โครงการคนละครึ่งเฟส 5
ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วม
โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่
*ไม่รวมค่าจัดส่ง
ร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65 เป็นต้นไป
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3
ถาม - ตอบ