คนละครึ่ง

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

เริ่มลงทะเบียน

16 ต.ค. 63

ประชาชน เริ่มลงทะเบียน

1 ต.ค. 63

ร้านค้า เริ่มลงทะเบียน

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง

23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

รัฐช่วยจ่าย 50%
รัฐช่วยจ่าย 50%
ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่
ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.
ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.
ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน
โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ
เริ่มลงทะเบียน
16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.
เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
  4. จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
เริ่มลงทะเบียน
1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
ผ่านเว็บไซต์ และสาขาธนาคารกรุงไทย
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า
  1. เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
Copyright © 2020
Call Center 02 111 1144
ADD FRIEND